Visie

Geen beloftes, enkel inzet.

Ik werd 18 in 2001. Het land stond toen voor grote uitdagingen: zure regen, onze langer levende bevolking, concurrentie uit nieuwe landen, toenemende ongelijkheid… Vandaag is dat niet anders.
18 jaar later heb ik mijn land al te vaak in crisis gekend. Verlamd door een achterhaald links/rechts-denken, vastgeklikt in het eigen grote gelijk en laverend van verkiezing tot verkiezing. En op het einde van de rit gebeurt er niets en blijven de grote uitdagingen waar ons land voor staat onveranderd.
Ik wil hier verandering in brengen. Ik wil dat ons land terug ambitie heeft. Om vooruit te gaan. Om het beste land van de wereld te zijn waar niemand in de kou blijft staan. Want de eerste slachtoffers van onze inertie zijn wij zelf.
Politiek moet mensen helpen én over belangrijke dingen gaan. Politiek moet mensen niet tegen elkaar opzetten of het belang van een bepaalde groep dienen, maar resoluut gaan voor het beste voor de hele samenleving. Een samenleving die iedereen kansen geeft, die herverdeelt en waar ondernemen wordt beloond.
Leiders moeten prioriteiten hebben. Want voor wie alles belangrijk is, is niets belangrijk.
Ik ga dan ook resoluut voor:

Een economie op mensenmaat die kiest voor de planeet

Wie werkt moet gewaardeerd worden, want werk is de beste manier om vooruit te gaan. Vlaanderen kiest eerst voor haar werknemers en kleine ondernemers en pas dan voor de multinationals. Senioren die deeltijds willen werken moet daarbij geholpen worden.
Ik geloof in de vrije markteconomie omdat de vrijheid om zelf te beslissen de meest duurzame is. Maar ondernemen is meer dan alleen winst maken. We leven niet om te werken, maar werken om te leven door kwalitatieve jobs met tijd voor wat écht belangrijk is zoals familie, vrienden en cultuur.
We moeten onze toegenomen rijkdom durven investeren in onderwijs, gezondheidszorg en onze sociale zekerheid. En in onze planeet. Want de strijd tegen de opwarming van de aarde gaat niet over onze levenskwaliteit, maar over het leven zelf. Europa moet zijn rol als klimaatpionier blijven spelen en het voortouw nemen zonder onze levensstandaard aan te passen: beter bouwen, schoner rijden en efficiënter produceren.
Van een ouderwetse economie die uitputbare grondstoffen en goederen gebruikt moeten we omschakelen naar een kringloopeconomie waarin grondstoffen en materialen worden hergebruikt. Niet meer weggooien. Omzetten in energie.

Met durf investeren in innovatie en infrastructuur

Technologie heeft de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gezet. We moeten die technologie omarmen en verder ontwikkelen, bijvoorbeeld door nog meer in te zetten op preventieve geneeskunde, op methodes voor een schoner milieu en op technologie in de landbouw. Daarvoor is supersnel internet voor iedereen van cruciaal belang. West-Vlaanderen moet de energiebevoorradingsregio van Vlaanderen worden door verder in te zetten op windmolens en blauwe energie.
Inzetten op technologie en innovatie betekent in eerste instantie dat we onze ambitie behouden om het beste onderwijs van de wereld te hebben en dat we onze jonge mensen leren dat het best oké is om te falen, als je maar probeert. Dat waar er een wil, een weg is.
Ons land investeert veel te weinig in infrastructuur. Het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen is een eerste aanzet en moet worden verdergezet. De auto opgeven zonder degelijk openbaar vervoer als alternatief is geen optie – want voor veel mensen is een auto het verschil tussen werk of geen werk, tussen eenzaamheid of gezelschap. Ons land is één dichtbevolkt gebied geworden en ons openbaar vervoer moet daarop worden aangepast met goede verbindingen tussen de economische centra en de rest van het land. Beter en efficienter openbaar vervoer betekent ook het inleggen van nachttreinen op de grote lijnen (Antwerpen-Charleroi en Oostende-Luik).

Rechtvaardigheid en veiligheid

Als klein land kennen we als geen ander het belang van samenwerken. Vlaanderen mag niet op zichzelf terugplooien in zijn eigen grote gelijk. We zijn een samenleving die openstaat voor talentvolle mensen, maar verwachten dat zij onze wetten, normen en waarden respecteren. Zoals we dat trouwens van iedereen verwachten.
Voor zij die de regels van onze samenleving niet volgen, moeten er duidelijke grenzen worden gesteld. Ook voor witteboordencriminaliteit. Zo moet ook fiscale fraude tot gevangenisstraf kunnen leiden. Wanneer straffen worden uitgesproken moeten die ook effectief worden uitgevoerd.
Ons belastingsysteem moet eenvoudiger door de aftrekposten te beperken. Als ondernemend land steunen we onze KMO’s en landbouwers niet door belastingsverlagingen want die komen vooral ten gunste van de grote bedrijven, maar door het aantrekkelijker te maken om werknemers in dienst te nemen en om in onze bedrijven en start-ups te investeren. Wat mij betreft mogen de belastingen op grote bedrijven omhoog.