Visie voor Ichtegem

Leiders moeten prioriteiten hebben

Voor wie denkt dat alles belangrijk is, is niets belangrijk. Mijn eerste prioriteit is de dingen doen bewegen. Ik wil met iedereen samenwerken om onze mensen te helpen en te zorgen dat het goed en veilig leven is in Bekegem, Eernegem en Ichtegem.

 

Ik engageer mij voor een

Icoonset_Werken&Ondernemen-08

Andere politiek

Ik ga voor een nieuwe stijl van politiek. Een politiek die samen met de mensen zoekt naar nieuwe oplossingen, die luistert naar mensen en hen serieus neemt.  Die meningen waardeert en initiatieven aanmoedigt. Burgerparticipatie is in mijn ogen geen last, maar een troef. Zo ben ik voorstander van informeel wijkoverleg, maar ook het samenbrengen van verenigingen, ondernemers om samen werk te maken van onze gemeente.

Bruisende Gemeente

We zijn een bruisende gemeente waar mensen initiatief nemen en waar het goed is om te leven. We moeten dit nog blijven versterken. Concreet,

 • door het aantrekken van restaurants en cafés in onze dorpskernen
 • door de initiatieven van het verenigingsleven en handelaars te stimuleren (zoals  muziekfestivals, sportmanifestaties, culturele activiteiten…)
 • door het uitbouwen van een lokaal dienstencentrum in Eernegem: niet alleen voor het organiseren van sociale diensten, maar ook voor een cultureel aanbod (bijvoorbeeld een voorstelling of gastspreker)
 • door het ondersteunen van startende ondernemers, bijvoorbeeld door kleine hangars  op het bedrijventerrein te huur of te koop aan te bieden
 • door het stimuleren van zorgnetwerken waar senioren elkaar bijstaan zodat ze langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Want een zorgvrager kan ook zorgverlener zijn en omgekeerd.

Verkeersveiligheid

Voor mij is veiligheid de eerste prioriteit voor elke overheid: haar inwoners beschermen. Ook in het verkeer is veiligheid prioritair en moet het STOP-principe behouden blijven (eerst Stappen, dan de Trappers, het Openbaar vervoer en de Personenwagen). Veilig met de fiets, te voet en met de auto. Zeker aan de schoolpoort. Concreet, wil ik:

 • één miljoen euro vrijmaken om fiets- en voetpaden te onderhouden;
 • toezicht op de bestaande snelheidsbeperkingen en nieuwe snelheidsremmers in woonzones
 • het zwaar verkeer weren in het centrum van Eernegem
 • betere busverbindingen, in het bijzonder met Brugge. Ook de deelgemeenten moeten met elkaar verbonden worden, bijvoorbeeld door een belbus.
 • samen met de provincie en het Vlaams Gewest de Arthus Coussensstraat en Kortemarkstraat aanpakken met een aparte rijstrook voor de fietsers
 • acief inzetten op wielertoerisme (zeker in Ichtegem) en de fiets koning van de weg maken (door het plaatsen van meer beveiligde fietsstallingen)

 

Sport en beweging

We zijn een sportieve gemeente. Ik wil sport zowel individueel als in team-verband waarderen en promoten zodat we met z’n allen in beweging blijven.  Concreet, wil ik

 • het bestaande sportaanbod beter promoten (bijvoorbeeld in de BEI-blijver);
 • de samenwerking tussen de verenigingen bevorderen en complementaire activiteiten  samen organiseren (bijvoorbeeld info-avonden over een gezonde levensstijl…)
 • alle jongeren de kans bieden om kennis te maken met het sportaanbod op de gemeente (bijvoorbeeld een kaart om overal twee keer te mogen proberen)
 • blijven inzetten op een kwalitatieve jeugdwerking binnen het sportaanbod en daarvoor, indien nodig, samenwerken tussen de clubs
 • een sportaanbod uitwerken gericht op senioren (want bewegen is belangrijk voor iedereen)
 • het ontwikkelen van loop-knooppunten binnen de provincie (start-to-run, 10km, 20km)
 • samenwerken met buurgemeenten om infrastructuur af te stemmen. Zo zijn het zwembad van Gistel en Torhout verouderd. Er moet een modern zwemaanbod blijven in eigen streek

 

Digitalisering

Er is nog veel te doen op het gebied van digitalisering. Als gemeente moeten we een moediger aanpak volgen en meer investeren in digitalisering. Want digitalisering is overal: mobiliteit, administratie, energie, privacy…. én zorgen dat iedereen digitaal mee kan (in het bijzonder senioren). Concreet, wil ik

 • verder werken aan het uitbreiden van breedband, sneller internet, een goede 4G-connectie en een efficiënte digitale infrastructuur
 • Ichtegem heeft een digitaliseringsstrategie nodig dat ons op de weg zet van de smart cities zodat we bijvoorbeeld in real time het overstromingsgevaar kunnen volgen. We moeten hierbij zo veel mogelijk gebruik maakt van ondersteunende subsidies die de Europese Unie, België en Vlaanderen aanbieden.  Hier moeten we de leiding nemen!
 • een digitaal loket ontwikkelen (bijvoorbeeld in de vorm van een applicatie) als eerste stap om gemeentelijke informatie te bieden, het maken van een afspraak of het melden van defecten of schade (zoals verlichting, trottoirs, afval…)
 • gratis WIFI op openbare plaatsen
 • opleiding voor senioren

Duurzaam groen

Duurzaamheid staat symbool voor de intergenerationele gerechtigheid en is van cruciaal belang. Want zorgen dragen voor de planeet gaat niet over de kwaliteit van het leven, maar over het voorbestaan van het leven zelf.  Zorg voor het welzijn van mens, dieren en natuur zijn dan ook cruciaal:

 • meer groen in het centrum en het uitbouwen van groene zones als de Stationsput
 • het buitenspelen aanmoedigen door het bouwen van kleine speelpleintjes (en deze ook verplaatsen tussen de wijken waar nodig)
 • transparantie bij significante ontbossing en werk maken van consistent herbeplanting
 • Imkerij promoten